graduat de secundaria, valencià
llegir i escriure, alfabetització
tecnologies de la vida quotidiana
anglès, redacció i disseny de premsa
ioga, participació sociocultural i ciutadana
agricultura ecològica, rebosteria artesanal
llengües per a persones nou vingudes
cuina, fotografia digital, ceràmica
modista, pilates, informàtica, dibuix
com fer una cooperativa ...
dinamització sociocultural
Preparació de Coneixements de
Competències Claus nivell 3  • Clients
  • Clients
  • Clients
  • Clients