L'Ullal Edicions 8

Revista L'Ullal

Revista L'Ullal #8:

El 26 de gener de 2009 ha estat un dia molt especial per a la comunitat educativa d'aquest centre públic: representants de l'administració, regidors, directors i directores, agents socials, companys i companyes, estudiants i persones adultes participants, amics, familiars... i molt especialment també per a Pilar Bosch, néta del xativí universal que dóna nom al centre que hui veu reconegut a aquest homenot. Ha estat un dia molt especial, per a totes nosaltres, per què un somni, sí un vell i bell somni, s'ha complit: i la ciutadania xativina té un centre digne, en una ciutat capital, al servei de totes i tots, un centre obert, actiu, radical, ciutadà... un centre on qualsevol dona i home pot exercir i fer real el dret a una educació permanent, al llarg de tota la vida. Han estat molts anys de treball, de converses i, també, de mobilitzacions i lluites però el coratge i el valor, la paciència i la prudència democràtiques de les persones adultes xativines l'ha fet possible. A totes ens ha mobilitzat un mateix objectiu: aconseguir un centre digne en una societat digna, i poder així continuar promovent una educació i formació emancipadora que ens possibilitara formar i formar-nos com a ciutadans i ciutadanes més compromesos, més responsables, més solidaris, és a dir, més democràtics i d'aquesta mena contribuir a fer una societat més justa.

I en aquest moment no volem oblidar a totes aquelles persones que hui no estan ací i que han participat també en posar en marxa aquest projecte, sense elles hui no estaríem ací, i els diguem tendrament: gràcies per tot!, i si de cas sou una estrella ajudeu a que no s'apague la llum, com diu la cançó de Feliu Ventura. Donem les gràcies de nou, en nom de tota la comunitat educativa en marxa que som i, recordar-vos i recordar-nos, que encara ens queden pendents altres reptes: la segona fase de l'edifici; posar en marxa cicles formatius per millorar i fer possible l'equació formació =ocupació; altres horitzons: ampliar estudis, dotacions, professorat... i altres utopies: com està al decret de currículum de FPA, l'educació "Ha de permetre que les persones adultes desenrotllen les potencialitats per al seu enriquiment personal, posant especial èmfasi en el desenrotllament de la capacitat d'autonomia, de juí, de sentit crític i de capacitat d'innovació desenrotllant, en particular, el gust de deprendre a deprendre, perquè este autoaprenentatge proporcione autoeducació permanent.

Compartir:

Publicaciones relacionadas: