L'Ullal Edicions 25

Revista L'Ullal

Revista L'Ullal #25:

De bell nou estem finalitzant altre curs, al llarg del qual hem fet moltes tasques però també ens hem deixat moltes per fer. Tal vegada moltes de vosaltres ens preguntareu: i què és el que falta per fer? Tenim el centre que somiàvem, contem amb recursos i, sobretot, tenim unes persones joves i adultes que par-ticipen al centre amb il·lusió per aprendre i millora la seua qua-litat de vida.

Però mai està tot fet i encara ens queda un llarg camí per dur a terme altres desigs: desenvolupar una vessant d’educació permanent-educació popular no sols al nostre espai educatiu-formatiu sinó que tinga les arrels i les branques en la resta d’es-pais socioculturals, educatius, participatius... a la resta de la so-cietat xativenca. Mai hem volgut ser una illa sinó un arxipèlag, és a dir un conjunt d’illes re-unides per allò que les separa, però amb sinèrgies, respecte i consideració a les tasques que qualsevol de les iniciatives locals desenvolupa, amb les ajudes i conside-racions que la resta d’iniciatives educatives tenen... i, sobretot, interrelacionats-interconnectats amb les idees-pràctiques força d’educació, participació, democràcia, igualtat i inclusió, ciuta-dania activa... realment.

No volem accions aïllades que no duen a cap lloc, tampoc volem protagonismes polítics partidistes inútils i ineficaços que sols són com xicotetes bufes que fan molt de soroll però que no deixen cap empremta. Hem d’instaurar el diàleg com a ferra-menta de treball entre totes les forces, establint bases comunes que ens duguen a un mateix fi: una societat plural, valenciana i popular, formada per ciutadans i ciutadanes lliures i capaços de decidir al voltant de la seua vida i recuperar el dret de ciutada-nia, pel qual som nosaltres i no altres els que diem això sí això no, sense delegacions. Ací us deixem paraules per les que pensar i lluitar i, a més el que la gent que participa al centre ha escrit, amb veu senzilla i des del cor.

Compartir:

Publicaciones relacionadas: